Blog

webový dizajnér

Populárne webové dizajny, ktoré by mal poznať každý webový dizajnér

Populárne webové dizajny, ktoré by mal poznať každý webový dizajnér Web-dizajn je zručnosť, ktorú je možné zvládnuť časom s príslušnou praxou a trpezlivosťou. Zavádzanie rôznych štýlov a typov web-dizajnu spočíva vo vytváraní lepšie vyzerajúcich webových stránok s využitím rôznych technológií, ktoré slúžia účelu. Pre začiatočníkov alebo pre web-dizajnérov na „štandardnej úrovni“ je potrebných päť rôznych typov webových dizajnov, ktoré môžu implementovať do svojich projektov navrhovania… Read More »Populárne webové dizajny, ktoré by mal poznať každý webový dizajnér

Použiteľnosť webových návrhov

Estetika verzus použiteľnosť webových návrhov

Estetika verzus použiteľnosť webových návrhov Pochopme tento článok pomocou príkladu. Predpokladajme, že hľadáte špecifické informácie na internet a narazíte na relevantnú stránku, ktorá ich poskytuje. Kliknete na ňu aby ste zistili viac. Všimli ste si však, že webová stránka ponúka najhorší estetický dojem, ale informácie vo vnútri sú trefné. Čo je pravdepodobnejšie, že urobíte? Okamžite opustiť webovú stránku alebo zostať naďalej, kým nezískate svoje informácie? … Read More »Estetika verzus použiteľnosť webových návrhov